Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 

​​​​​​Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)  tartalmazza a beengedlek.hu weblapon (a továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatások leírásait, típusait, valamint a weboldal üzemeltetője (a továbbiakban: Üzemeltető) és a szolgáltatást igénybevevő közötti jogokat és kötelezettségeket, melyek a közöttük fennálló, a szolgáltatást igénybe vevő felhasználó, illetve hirdető által is tudomásul vett szerződéses jogviszonyból fakadnak.

 

Általános és értelmező rendelkezések

 

A weboldal megtekintője (a továbbiakban: Látogató): minden olyan személy, aki felkeresi a weboldalt és megtekinti annak nyilvánosan elérhető tartalmát.

Felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó): minden olyan személy, aki felhasználói fiókot hoz létre (regisztráció) a Weboldalon.

Hirdető: minden olyan természetes vagy jogi személy, aki tevékenységére, szolgáltatására vonatkozó marketing tartalom megjelenítését kezdeményezi a weboldal látogatói és regisztrált felhasználói számára, a hirdetési szolgáltatás igénybe vételével.

Szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás): Üzemeltető a Weboldalon lehetővé teszi a regisztrált Felhasználók és a Hirdetők számára meghatározott, a szolgáltatás céljának megfelelő és igénybe vételéhez szükséges adatok rögzítését, megjelenítését, illetve megtekintését. Biztosítja a személyes adatok biztonságos módon történő kezelését, a felhasználók közötti anonimizált kommunikációt, gondoskodik a felhasználók számára a rendszer által generált üzenetek továbbításáról, valamint a Felhasználó, illetve a Hirdető tájékoztatásáról a rendszerben a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban keletkező információkról.

A Felhasználó a Szolgáltatás használatának megkezdésével, a Hirdető a Szolgáltatás megrendelésével elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF, a Használati szabályok továbbá az Üzemeltető Adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezéseket.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó, illetve megrendelésével a Hirdető és az Üzemeltető között írásbeli szerződésnek nem minősülő magyar nyelvű online szerződés jön létre. Az online szerződést az Üzemeltető nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett, hirdetői, felhasználói és hirdetési adatok, valamint az igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó adatok igazolják.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosítás tényéről az Üzemeltető a Weboldalon elhelyezett, illetve a bejelentkezési folyamat során erre vonatkozó figyelmeztetés, üzenet megjelenítésével is tájékoztathatja a Felhasználót, illetve a Hirdetőt. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bejelentkezésével, illetőleg bármely Szolgáltatás használatával, a Hirdető pedig a Szolgáltatás megrendelésével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.

Az Üzemeltető és a Felhasználó közötti szerződés megszűnik, amennyiben jelen ÁSZF-ben meghatározott esetekben a Felhasználó felhasználói fiókja törlésre kerül. Az Üzemeltető és a Hirdető közötti szerződés a megrendelt Szolgáltatás időtartamának lejáratával automatikusan megszűnik.

A Felhasználó és a Hirdető tudomásul veszi, hogy a szerződés megszűnése esetén az Üzemeltetőnek a Felhasználó, illetve a Hirdető adatait, az általa a rendszerbe feltöltött tartalmakat jogában áll törölni, azokat tárolni nem köteles.

 

A Szolgáltatás elérhetősége

 

A Weboldalon a Szolgáltatások felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el, kizárólag a 16 éves életkorukat betöltött Felhasználók számára. Üzemeltetőnek a Felhasználó által életkorára vonatkozóan megadott adatok hitelességének ellenőrzése nem áll módjában, azt garantálni nem tudja, viszont minden rendelkezésére álló eszközt igénybe vesz a szolgáltatás jogszerű használatának biztosítása érdekében.

A Látogatók a regisztrált felhasználói profilok Felhasználót beazonosíthatóvá tevő adattartalmát nem tekinthetik meg.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybe vételéhez regisztrálja adatait a Weboldalon, ezzel létrehoz egy saját felhasználói fiókot. A fiók azonosítására a Felhasználó által megadott email cím szolgál. A felhasználói fiók elérhető a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító email cím és jelszó megadásával.

A Felhasználó bármikor kezdeményezheti felhasználói fiókja törlését profil oldalán vagy a weboldal Ügyfélszolgálat menüjéből elérhető kapcsolati űrlap segítségével. A törlést az Üzemeltető az adatkezelésre vonatkozó szabályokkal összhangban legfeljebb 15 napon belül végrehajtja. Üzemeltető a Felhasználó ezirányú kérése hiányában is jogosult a felhasználói adatok törlésére, amennyiben az adatkezelés már nem indokolt, azaz a Felhasználó a szolgáltatásokat a rendszerben beállított időtartamig nem veszi igénybe.

 

A Felhasználó a fiók regisztrációja alkalmával, továbbá azt követően sem adhat meg szabadon szerkeszthető és/vagy más felhasználók által is hozzáférhető profil adatai között elérhetőségi információkat, mint például: email cím, telefonszám, Facebook vagy egyéb közösségi fiókjának adatai, internetes kommunikációs vagy üzenetközvetítő szolgáltatáshoz (pl.: Skype) kapcsolódó azonosítója, stb. Az elérhetőségi információ közzététele egyaránt ellehetetleníti a felhasználó biztonságával és adatainak védelmével kapcsolatban vállalt szolgáltatás teljesítését, valamint a rendszer funkcionalitásának megfelelő és szabályos használatát, emiatt Üzemeltető fenntartja a jogot az ilyen adatok felhasználói profilból történő törlésére, továbbá ismételt szabályszegés esetén a felhasználó szolgáltatásból történő kizárására, fiókja zárolására, illetve eltávolítására a rendszerből.

A felhasználói fiók törlése minden esetben a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés automatikus megszűnésével jár.

Hirdető a hirdetési szolgáltatás igénybe vételét az erre szolgáló, a Weboldalon nyilvánosan elérhető online űrlap kitöltésével és Üzemeltető számára a rendszer által biztosított módon történő elektronikus beküldésével kezdeményezheti. 

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy eldöntse, hogy a hirdetés, illetve a felhasználói profilban megadott adatok tartalma megfelel-e jelen ÁSZF-ben, valamint a használati szabályokban előírt követelményeknek.

Amennyiben az Üzemeltető megítélése szerint a tartalom megsérti ezen szabályokat, akkor jogosult módosítani, szükség esetén törölni azokat legjobb belátása szerint.

Az Üzemeltető jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a Szolgáltatás használatából kizárni, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz.

A szolgáltatásból történő kizárás a felhasználói fiók törlésével egyetemben a szerződés egyoldalú, Üzemeltető által kezdeményezett felmondását is jelenti. Jelen ÁSZF rendelkezéseit megszegő Felhasználó esetében Üzemeltető nem köteles a fiók törlését előzetesen indokolni vagy arról tájékoztatást adni.

 

Az Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Weboldal és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket az Üzemeltetőtől független körülmények okoznak, illetve a Felhasználó által a Weboldalra elhelyezett tartalom Üzemeltető általi törléséből erednek.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weboldal tartalma az Üzemeltetőtől függetlenül is módosulhat.

 

A Szolgáltatás igénybevétele

 

A Felhasználó a Weboldalra díjfizetés nélkül regisztrálhat.

A regisztrált, szolgáltatás igénybevételére jogosult Felhasználó ezt követően jelentkezhet be a Weboldalra és veheti igénybe a rendszer szolgáltatásait.

A hirdetési szolgáltatás igénybevételi folyamata az erre szolgáló megrendelés Hirdető általi megküldésével indul, melyet követően Üzemeltető a kiválasztott hirdetési csomag szolgáltatási díjáról - amennyiben díjköteles - számlát állít ki, s küld meg a Hirdető részére. A hirdetési szolgáltatás biztosításának kezdő időpontja a szolgáltatási díj befizetésének Üzemeltető által történő visszaigazolásának időpontja, illetve nem díjköteles szolgáltatás esetén az Üzemeltető erről szóló tájékoztatásának elektronikus levél formájában történő kézbesítésének időpontja.

 

A szolgáltatás időtartama

 

A szolgáltatás igénybevételének kezdete a felhasználói fiók aktiválásáról Üzemeltető által a Felhasználó számára megküldött értesítés (elektronikus levél) kézbesítésének időpontja.

A szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés záró időpontja a felhasználói profil törlésének időpontja, amely az alábbi esetekben következhet be:

 • a Felhasználó kérésére Üzemeltető az Adatkezelési szabályoknak megfelelően törli a fiókadatokat;
 • a Felhasználónak a rendszer használatával kapcsolatban mutatott aktivitásának hiányában a rendszer automatikusan törli az inaktív fiókot;
 • a Felhasználó nem rendeltetésszerű, azaz jelen ÁSZF-ben, illetve a Felhasználási szabályokban foglaltakba ütköző felhasználói magatartása esetén Üzemeltető törli a felhasználói fiókot.

Hirdetési szolgáltatás esetén az időtartam a megrendelt hirdetési szolgáltatás csomagban meghatározott megjelenítési időszak végéig tart.

 

Díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatások

 

Az Üzemeltető az általa kínált alábbi szolgáltatásokat díjfizetés nélkül biztosítja a Felhasználók számára:

 • felhasználói információk megjelentetése, hozzáférhetővé tétele regisztrált Felhasználók számára;
 • felhasználói profiok közötti keresés, szűrés;
 • Felhasználók közötti kommunikáció anonimizált formában történő biztosítása;
 • inaktív felhasználók szűrése.

 

Díjköteles szolgáltatások

 

A Hirdetők számára számára díjfizetés ellenében biztosított hirdetési szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat és a díjfizetés fejében nyújtott szolgáltatások vásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat jelen ÁSZF,  valamint a "Hirdetőknek" menüpont tartalmazza.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy bármikor megváltoztassa az alkalmazott díjak mértékét. Az árváltoztatás joga nem alkalmazható a már megkezdett tranzakciókra.

 

A díjköteles szolgáltatások díjának (rendelés) kiegyenlítése, visszatérítésre vonatkozó szabályok

 

A hirdetési szolgáltatás díját a Hirdető a kiállított és számára megküldött számla alapján banki átutalással tudja teljesíteni.

A Hirdető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó, illetve a Hirdető megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

Az Üzemeltető kizárólag abban az esetben köteles a Hirdető által megfizetett szolgáltatási díj visszatérítésére, amennyiben az ellenértékhez kötött Szolgáltatás nyújtása az Üzemeltetőnek felróható okból nem került megkezdésre.

 

Közzétételi és hirdetési feltételek

 

Az Üzemeltető a Weboldalon a Felhasználók, illetve Hirdetők által közzétett tartalmat jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy megítélje a feltöltött adatok valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók, illetve Hirdetők) töltöttek fel az Üzemeltető rendszerébe.

 

A Felhasználók által feltöltött tartalomra vonatkozó feltételek

A Felhasználói adatokban reklám-marketing célú hirdetések elhelyezése tilos, különösképp a weboldalak reklámozása, linkek terjesztése, web-, linkkatalógusok promóciója. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy eldöntse, hogy egy az adott tartalom reklám-marketing célú-e. Az ilyen tartalmakat előzetes jelzés nélkül törli.

Az egyértelműen szexuális vagy erotikus jellegű tartalom elhelyezése a Weboldalon tilos! A szexuális szolgáltatást kínáló, arra utaló tartalmak elhelyezése abban az esetben sem lehetséges, ha az ebben a pontban lévő egyéb kritériumoknak egyébként megfelel a tartalom. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy eldöntse, hogy a feltöltött tartalom megfelel-e ezeknek a követelménynek. A nem megfelelő tartalmat Üzemeltető előzetes jelzés nélkül törli.

A Felhasználó által feltöltött, illetve a szabadon szerkeszthető felhasználói profiladatok (mint például a profilkép vagy a bemutatkozó szöveg) nem tartalmazhatnak elérhetőségi adatokat, úgy mint: telefonszám, emailcím, webcím, stb.

Tilos aukciós vagy hirdetési oldalra, webshopra, erotikus tartalommal rendelkező weboldalra mutató linket elhelyezni. Ezen kívül az olyan tartalmak esetében, amelyekhez semmilyen külön szolgáltatást nem rendelt a felhasználó, szintén tilos affiliate/partnerprogram linket elhelyezni. Üzemeltető jogosult a tiltott linkeket, valamint az azt tartalmazó profiladatokat törölni.

Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott, valamint közerkölcsöt sértő, kiskorúak nyugalmát megzavaró képek nem csatolhatók a Felhasználó adatait tartalmazó profilba.

 

A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

 

Az Üzemeltető jogosult a Weboldalra feltöltött tartalom, illetve hirdetés közzétételét megtagadni, a közzétett tartalmat egyoldalúan, haladéktalanul eltávolítani, végső esetben a Felhasználó fiókját törölni (a továbbiakban együtt: a Szolgáltatás nyújtásának megtagadása) amennyiben Üzemeltető megítélése alapján a Weboldalra feltöltött felhasználói profiladatok vagy a hirdetés tartalma

 • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;

 • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;

 • jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);

 • jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;

 • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;

 • megtévesztő információt tartalmaz;

 • az Üzemeltető megítélése szerint tisztességtelen vagy az Üzemeltető azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;

 • jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütközik;

 • vagy e fentiek bármelyikének gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására akkor is, ha a Felhasználó, illetve a Hirdető az Üzemeltető megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe az Üzemeltető által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

 • a Felhasználó vagy a Hirdető hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;

 • a Felhasználó vagy a Hirdető kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;

 • a Felhasználó vagy a Hirdető jelen ÁSZF rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Szolgáltatást;

 • a Felhasználó vagy a Hirdető a Weboldalon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weboldalt, hogy az az Üzemeltető jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;

 • a Felhasználó vagy a Hirdető a Weboldalt, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;

 • a Felhasználó vagy a Hirdető bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weboldal módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;

 • a Felhasználó vagy a Hirdető olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weboldal üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;

 • vagy e fentiek gyanúja felmerülhet.

Az Üzemeltető a fentieken túlmenően akkor is jogosult külön értesítés nélkül a Felhasználö, illetve a Hirdető által feltöltött tartalmat a Weboldalról eltávolítani, amennyiben azok jelen ÁSZF-ben meghatározott közzétételi, érvényességi határideje letelt.

Az Üzemeltető haladéktalanul intézkedik minden olyan tartalom eltávolításáról, mely jogellenes magatartással kapcsolatos vagy bárkinek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti (így különösen: védjegy, szerzői jog, szabadalom, személyiségi vagy kegyeleti jog megsértése). Az Üzemeltető e kötelezettségét az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően is teljesíti. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikról az Ügyfélszolgálat menüpontban értesíthetik az Üzemeltetőt.

 

Felelősség

 

A Weboldalra feltöltött profiladatok és hirdetési információk tartalmáért kizárólag a Felhasználót, illetve a Hirdetőt terheli felelősség. A Felhasználó és a Hirdető egyaránt köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen ÁSZF rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó és a Hirdető a Szolgáltatás használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weboldalra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. Amennyiben az Üzemeltető észleli, hogy bármely tartalom a jelen ÁSZF-be ütközhet, az Üzemeltető jogosult a tartalom azonnali eltávolítására, valamint az érintett Felhasználó vagy Hirdető további jogellenes tevékenységének megakadályozására.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha a Felhasználó vagy a Hirdető jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt törölte a Felhasználó vagy a Hirdető által a Weboldalra feltöltött bármilyen tartalmat vagy megakadályozta további ÁSZF-be ütköző tevékenységét.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a Felhasználók vagy a Hirdetők által a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. Az Üzemeltető kizárja a felelősségét továbbá a Felhasználók, illetve a Hirdetők által megadott adatok hiányosságáért, illetőleg a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

Az Üzemeltető jogosult megtenni a Felhasználó, illetve a Hirdető felelősségre vonásához szükséges lépéseket. Az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

Amennyiben a Felhasználó vagy a Hirdető magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság az Üzemeltetővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó, illetve a Hirdető köteles minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtenni és az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely az Üzemeltetőt a Felhasználó vagy a Hirdető bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A Felhasználó és a Hirdető kijelenti, hogy a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az Üzemeltető kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó és a Hirdető vállalja, hogy minden, az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést megtesz az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében.

 

Szerzői és szomszédos jogok

 

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon az Üzemeltető által elérhetővé tett minden tartalom (beleértve az egyes felhasználói, illetve hirdetési tartalmakat is) szerzői jogi védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok jogosultja az Üzemeltető. A Weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – az Üzemeltető kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgyai nem használhatóak fel és nem hasznosíthatóak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Felhasználó, illetve a Hirdető által a Weboldalra feltöltött tartalmakkal megvalósított bármely szerzői jogi vagy adatvédelmi rendelkezésekbe ütköző visszaélésért a Felhasználó, illetve a Hirdető felelős.

 

Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

 

Az Üzemeltető ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi elérhetőségeken fogadja:

 

A Felhasználó vagy a Hirdető panaszát fenti elérhetőségeken keresztül közölheti az Üzemeltetővel.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó vagy a Hirdető az illetékes kormányhivatal, békéltető testület, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A területileg illetékes kormányablak elérhetősége: 2700 Cegléd, Kossuth tér 7.; 1818@ugyfelvonal.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu

A panaszkezelésre egyebekben a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók.

 

Üzemeltető adatai

 

A weboldal üzemeltetője: Hanganov Kft.

 • Adószáma: 11691060-2-13

 • Cégjegyzékszáma: 13-09-133729

Elérhetőségei:

 

 

Szolgáltatás biztosítás adatai

 

Weboldalunk üzemeltetéséhez a tárhely, domain és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat a Magyar Hosting Kft. biztosítja.

 • Cégnév: Magyar Hosting Kft.

 • Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

 • Adószám: 23495919-2-41

 • Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 • Telefon 0-24: +36 1 700 2323

 • Tartalék telefon: +36 1 412 3448

 • FAX: +36 1 700 2254

 • Email: info@mhosting.hu